Wróć na górę

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Prawdziwa nauka zaczyna się tam, gdzie Google nie zna odpowiedzi.:)

Szkoła Podstawowa

im. Michała Kajki w Budrach, tel. 87 4278090, tel. kom. 505031907

przed 1939 rokiem -

Szkoła w Budrach powstała wraz z parafią. W 1856 r. była to szkoła dwuklasowa, z dwoma nauczycielami i 140 uczniami.
W roku 1935 w Budrach była szkoła trzyklasowa, z trzema nauczycielami i 156 uczniami.

lata powojenne po 1945 roku - z pierwszej kroniki szkolnej:

"W dniu 1 września 1946 roku po raz pierwszy została otwarta szkoła polska w Budrach. W 1946 roku niewiele rodzin polskich przybyło do Buder w celach osiedleńczych.
Mieszkało tu jeszcze wiele Niemców, którzy w niedługim czasie wyjechali do Niemiec czy innych powiatów. W tymże roku wójtem wsi Budry został gospodarz Palewicz Józef, przybył on z Suwalszczyzny. Wójt Palewicz Józef sam mając czworo dzieci w wieku szkolnym zajął się sprawą zorganizowania i otwarcia szkoły. Na skutek usilnych starań uzyskał zezwolenie od ówczesnego inspektora szkolnego na otwarcie szkoły w Budrach, pod warunkiem że wieś bierz obowiązek zapewnienia mieszkania dla nauczyciela. Pierwszą nauczycielką była pani Julia Kwinto. Pani Julia Kwinto była osobą strarszą liczącą 64 lata. Z dniem 1 września 1946 roku szkoła została otwarta ..."

W najbliższym czasie pierwsza kronika szkolna będzie możliwa do obejrzenia w formie galerii zdjęć. Jest przygotowywana. Pozostałe kroniki w formie papierowej znajdują się w Szkole Podstawowej w Budrach.

 

Copyright © 2019 Szkoła Podstawowa im. Michała Kajki w Budrach, ul. Michała Kajki 4, 11-606 Budry. tel. 874278090, tel.kom. 505031907 Rights Reserved.